Kojení a ekzémy

Rubriky: |

Je známé, že mateřské mléko je pro děti nejen potravinou, která dodává živiny, ale také má vliv na jejich zdraví, a to nejen v době kojení. Pozitiva vyplývající z kojení si s sebou děti nesou i dlouhé roky, ne-li celý život.

Délka doby plného kojení ovlivňuje riziko vzniku alergických onemocnění. V této studii autoři sledovali 5828 dětí. Získali informace o tom, jak dlouho byly kojené a rozdělili je do skupin dle délky kojení a také dle toho, zda byly plně kojené nebo přikrmované. Rodiče také sdělili, zda dítě trpělo ekzémem od narození do 10 let. Když bylo dětem 10 let, byly jim provedeny kožní prick testy. Ukázalo se, že kratší doba kojení je spojená se zvýšeným rizikem rozvoje ekzémů, stejně tak jsou častější ekzémy u dětí, které nebyly do 4 měsíců jen kojené.  Je tedy patrné, že plné kojení nejméně 4 měsíce má preventivní efekt na rozvoj ekzému.

Zdroj:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28449362