Kojení a dlouhodobé změny BMI v dětství a dospělosti

Rubriky:

Body mass index (BMI) se používá k určení nadváhy a obezity, přičemž bere v potaz také tělesnou výšku. Jeho změny mohou odrážet nárůst tělesné hmotnosti. Nadváha a obezita jsou spojené s řadou komplikací, např. srdečně-cévních (vysoký krevní tlak, ateroskleróza), se ztukovatěním jater, cukrovkou druhého typu atd.  Nárůst hmotnosti u dětí se často promítá i do dospělosti. Autoři vyhodnocovali studie zabývající se zvyšováním BMI u dětí kojených a nekojených.

U dětí, které byly kojené mezi 3. až 12. měsícem, docházelo k pomalejšímu nárůstu BMI v porovnání s nekojenými dětmi či těmi, které dostávaly kombinaci mateřského mléka a umělé výživy. Toto zpomalení nárůstu BMI bylo patrné mezi 7. měsícem až 8. rokem dítěte. Některé studie sledovaly děti i do 18 let, i do tohoto věku byl nárůst BMI patrný. Zdá se tedy, že kojení je prevencí před nežádoucím nárůstem BMI a snižuje riziko nadváhy a obezity a komplikací s nimi spojenými.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2161831323014369?via%3Dihub

27.11.2023; Holmannová