Je kojení prevence vzniku alergických onemocnění?

Rubriky:

Tuto otázku si položili japonští vědci, kteří vytvořili tuto studii. Zaměřili se hlavně na potravinou alergii, která je v současné době také stále častější. Zkoumaná skupina zahrnovala 46.616 dětí
z dlouhodobého sledování od roku 2001. Děti, resp. data, která od nich byla získána, byly rozděleny do 3 skupin dle druhu krmení. Děti pouze kojené, částečně kojené nebo kojené jen v
počátku, kdy bylo přítomné kolostrum, a krmené umělou výživou. Sledoval se výskyt potravinových alergií. V porovnání s umělou výživou částečné kojení či krmení kolostrem snížilo
riziko potravinové alergie u dětí, které trpěly ekzémem.

Zajímavé bylo, že dlouhodobé plné kojení, bez přidávání další stravy, naopak vznik potravinových alergií zvyšuje. Kojení, hlavně pak kolostrum tedy může snížit výskyt alergií u rizikových dětí, tj. dětí s ekzémy. Dlouhodobé plné kojení(déle než 6 měsíců) však naopak nemusí být ku pomoci, neboť je, dle posledních výzkumů, vhodné zařazovat potraviny ke kojení již od cca 4 měsíce života dítěte. 30.10.2019

Zdroj: Breastfeeding and risk of food allergy: A nationwide birth cohort in Japan