Infekce v útlém dětství zvyšují riziko astmatu

Rubriky:

S blížícím se podzimem očekáváme i nástup období infekcí. Již několikrát jsme představili výsledky studií poukazujících na to, že dítě v útlém věku je třeba před infekcemi bedlivě chránit. Nejinak je tomu v této studii. Autoři sledovali, zda má vystavení infekcím během prvních tří měsíců života vliv na zdraví dítěte v dalších letech (dušnost a sípání ve dvou letech, výskyt astmatu mezi 5. až 7. rokem). Dětem byly prováděny výtěry, aby se přesně potvrdilo, zda byly infikovány a jaký patogen infekci způsobil. Ve studii bylo 146 dětí a provedeno bylo 1440 výtěrů.

U 71 dětí byl minimálně jednou nalezen rhinovirus, a u velké části dětí byly zachyceny bakterie (u 72 pneumokok, u 41 branhamella a u 16 hemofil). Bakterie způsobují záněty horních i dolních cest dýchacích, záněty středouší atd. U 84 dětí se objevilo sípání a astma. U dětí, které prodělaly rhinovirové infekce, byl ve věku dvou let vyšší výskyt sípání a astmatu . U dětí s diagnostikovaným hemofilem byl vyšší výskyt astmatu ve věku 5 až 7 let. Opět se potvrdilo, že infekce v raném věku dětem skutečně neprospívají a mohou mít dlouhodobé následky.

https://doi.org/10.1002/ppul.26667

11.9. 2023; Holmannová