Infekce v časném dětství zvyšují riziko metabolických a srdečně-cévních nemocí v dospělosti

Rubriky:

Děti bývají velmi často nemocné, potýkají se s virovými i bakteriálními infekcemi. Nyní se ukazuje, že tyto mohou být rizikovým faktorem pro vznik metabolických a srdečně-cévních nemocí (cukrovka, kornatění tepen, ischemické onemocnění, infarkt srdce). Autoři sledovali hodnoty působků odrážejících metabolické změny, hodnoty tuků a změny v metabolismu tuků (lipidomika) a zánětu u 555 dětí s infekcemi ve věku 6 až 12 měsíců. 

Ve 12 měsících byly nejčastější infekce spojené se zvýšením působků odrážejících přítomnost zánětu (hodnoty GlycA), triglyceridů a fenylalaninu, naopak byly nižší hodnoty “hodného” cholesterolu HDL a apolipoproteinu A1 (je součástí HDL). Z pohledu lipidomiky došlo k nárůstu některých sloučenin tuků, např. fosfatidyetanolaminů, a naopak snížení např. trihexosylceramidů. U 6měsíčních dětí byly zjištěny známky zánětu, snížení HDL a apolipoproteinu A1. Tyto změny byly vyšší u dětí, které byly častěji nemocné. Ukazují, že u dětí dochází ke změnám, které je predisponují k poškození cév, jsou proaterogenní, a mohou zvyšovat riziko vzniku srdečně-cévních nemocí, obezity a cukrovky typu II. Obecně je možné říci, že čím méně infekcemi se dítě nakazí, tím lépe.

Zdroj: Early life infection and proinflammatory, atherogenic metabolomic and lipidomic profiles in infancy: a population-based cohort study

6.6.2022; Holmannová