Imunitní parametry v mateřském mléce žen s celiakií

Rubriky:

Mateřské mléko každé ženy má unikátní složení, které se jednak mění dle potřeb dítěte, ale také dle stavu a výživy matky. V této studii autoři testovali, zda má celiakie vliv na složení mateřského mléka. Celiakie je autoimunitní onemocnění, které vede k poškození střeva, pokud není dodržována bezlepková dieta.

Do studie bylo zařazeno 33 žen s celiakií na dietě a 41 zdravých žen a analyzovaly se vzorky mlék, a to hlavně z pohledu imunitních parametrů. Výsledky ukázaly, že u matek s celiakií je v mateřském mléce nižší celkové hodnoty protilátek IgA a IgM (pouze hodnoty IgA protilátek proti lepku byly vyšší u žen s celiakií) byly také zvýšené hodnoty prozánětlivých buněčných působků, např. IL-6, TNF alfa atd. Ukazuje se tedy, že mateřské onemocnění, které je způsobené špatnou funkcí imunitního systému, může, byť je pod kontrolou, měnit složení mateřského mléka v porovnání s matkami bez nemoci. To samozřejmě může mít vliv i na kojené dítě. 27.4.2020

Zdroj: Immune profiling of breast milk from mothers with treated celiac disease