I v mateřském mléce jsou kmenové buňky

Rubriky: |

Přínos kojení pro děti, ale také pro kojící ženy, je dobře popsán. Není však zcela jasné, které faktory např. ochraňují dítě před akutními či chronickými nemocemi, jak dochází k optimalizaci vývoje nervové soustavy atd.

Nedávno se ukázalo, že mateřské mléko obsahuje i kmenové buňky, které se také zapojují do vývoje dítěte.

Studie ukazují, že množství i typy kmenových buněk se mezi ženami liší. Kmenové buňky z mateřského mléka jsou schopné diferenciace (přeměny) do buněk 3 zárodečných linií, jsou tedy pluripotentní. Kmenové buňky jsou díky své schopnosti přeměnit se v jakoukoli jinou tělesnou buňku využívány i v regenerační medicíně. Ovlivňují také aktivitu imunitního systému a mají mnoho dalších funkcí, které pomáhají dítěti při vývoji.

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27749687