Hladina jódu v mléce matek veganek, vegetariánek a na kombinované stravě

Rubriky:

Různé styly stravování se liší i obsahem tělu potřebných živin, včetně minerálů. Všechny děti potřebují pro svůj vývoj mimo jiné dostatek jódu. Autoři této studie se zaměřili na množství jódu v mateřských mlécích žen, které se stravují vegansky, vegetariánsky a kombinovaně (jedí i živočišné produkty, včetně masa). Ukázalo se, že jsou značné rozdíly v průměrné koncentraci jódu v mateřském mléce mezi těmito skupinami žen. U žen veganek a vegetariánek byly hodnoty 4,42 a u kombinované stravy 5,02.

Při zkoumání složení stravy se zjistilo, že matky veganky a vegetariánky mají nižší příjem jódu z potravy. Zajímavé však je, že v téměř 70 % všech vzorků byla hladina jódu nižší, než jsou hodnoty, které by mělo dítě získat. Hodnoty pod doporučený limit koncentrace jódu byly zjištěny u 75 % veganek, 67 % vegetariánek a 58 % matek na kombinované stravě.

Výsledky tedy ukazují, že styl stravování může ovlivnit koncentraci jódu v mateřském mléce a že zejména v období kojení musí ženy jód doplňovat. To platí obzvláště u matek veganek a vegetariánek, které mají hodnoty jódu v mléce nižší než matky na kombinované stravě, a ani u nich nemusí být jeho množství dostatečné pro správný vývoj dítěte.

https://doi.org/10.1089/bfm.2022.0211

12.12.2022; Holmannová