Foláty v mateřském mléce

Rubriky:

Foláty, mezi něž patří kyselina listová, jsou nezbytné pro krvetvorbu a vývoj nervové soustavy dětí. Autory zajímalo, zda pronikají do mateřského mléka a zda existuje úměra mezi koncentrací folátů v mateřském mléce a v krvi matky. Dále je zajímalo, zda mají hodnoty v mateřském mléce vliv na vývoj v prvních čtyřech měsících života dítěte.

Ve studii bylo 120 plně kojených dětí, které byly sledovány od prvního po čtvrtý měsíc. Rozbor krve kojících a mateřského mléka ukázal, že folát proniká do mateřského mléka a jeho koncentrace v mateřském mléce závisí na koncentraci v krvi matky. V krvi dětí, jejichž matky měly vyšší hladiny folátu, byly rovněž naměřeny jeho vyšší hodnoty.

Nebyl však zachycen vliv folátů na růst dítěte. Růst do délky však není to nejdůležitější při vývoji dítěte. Každopádně, aby mělo kojené dítě dostatek folátu, maminky by měly užívat preparáty s kyselinou listovou.

https://doi.org/10.3390/nu15061495

11.4.2023; Holmannová