Faktory zvyšující/snižující riziko vzniku alergií a astmatu

Rubriky:

Je patrný trend nárůstu počtu alergických a astmatických lidí a vědci zjišťují, jaké faktory v tom hrají roli. V této studii se autoři zaměřili na rizikové a ochranné faktory ve vztahu ke vzniku alergií a astmatu. Byla vyhodnocena data 10 464 dětí, z nichž 13,9 % mělo astma, 22,7 % alergickou rýmu, 15,3 % kopřivku, 8,1 % potravinovou alergii a 4,6 % alergii na léky. Jednoznačně se prokázalo, že výskyt alergie zvyšuje vyšší životní úroveň (zde je často vyšší hygiena, lidé žijí ve městech) a to, zda je dítě jedináček nebo někdo v rodině trpí alergií.

Dobrou zprávou je, že i tato studie prokázala ochranný vliv kojení. To by však mělo trvat minimálně 6 měsíců. Co je však důležité, delší doba kojení snižuje riziko vzniku alergií i u dětí z rodin s výskytem alergie či astmatu, a je tedy vysoká pravděpodobnost, že budou alergiky. Výsledky studie mluví jednoznačně – pokud můžete, kojte.

Zdroj: Exclusive Breastfeeding Duration Modified the Effects of Neonatal and Familiar Risk Factors on Childhood Asthma and Allergy: A Population-Based Study