Faktory zvyšující nemocnost dětí

Rubriky:

Infekce dýchacích cest u dětí jsou velmi časté, mohou mít i závažný průběh a zanechat dlouhodobé obtíže. V této studii autoři zjišťovali faktory, které mohou riziko infekcí u dětí zvýšit. Ve studii bylo 1344 dětí. Mezi sledovanými rizikovými faktory byly: navštěvování dětských zařízení (dětské skupiny, školka…), kojení, sourozenci, vystavení kouření, typ podlahové krytiny v dětském pokoji, domácí zvířata, znečištění prostředí (hustá doprava v blízkosti domova), atd.

Pobyt v dětských zařízeních byl spojený s vyšším výskytem zápalů plic (pneumoniemi), zápalů průdušinek (bronchiolitidami), zánětů středního ucha a s vyšší frekvencí návštěv pohotovosti kvůli zhoršenému dýchání. Přítomnost sourozence zvyšovala výskyt bronchiolitidy a nutnost předepsat úlevový inhalátor kvůli dušnosti. Viditelná přítomnost vlhkosti v místě pobytu dítěte zvyšovala riziko dušnosti a indikace inhalátoru a kortikosteroidů. Vystavení cigaretovému kouři zvýšilo výskyt dušnosti a kašle, hustá doprava v místě bydliště byla spojená s nárůstem počtu bronchiolitid. Kojení delší než šest měsíců naopak snižovalo výskyt bronchiolitidy a zánětů středního ucha a nutnost předepsat dětem inhalátor z důvodu dušnosti.

Z výsledků tedy jasně vyplývá, že existují vnější faktory, které mohou zvýšit riziko, že dítě onemocní infekcí dýchacích cest. Tyto faktory mohou narušovat imunitní systém, poškozovat sliznice dýchacích cest atd. Jedním z faktorů, který je naopak pozitivní, je kojení.

https://doi.org/10.1002/ppul.26664

19.9.2023; Holmannová