Faktory ovlivňující nemocnost dětí během prvního roku života

Rubriky:

Malé děti bývají častěji nemocné a některé infekce u nich probíhají bouřlivěji a závažněji než u dospělých. V této studii se autoři věnovali faktorům, které mohou nemocnost ovlivnit. Zaměřili se hlavně na infekce dýchacích cest. Ve studii bylo celkem 222 dětí. Bylo zjištěno, že rizikovými faktory, které zvyšují četnost výskytu infekcí horních cest dýchacích, je kouření maminky a kojení, které trvá kratší dobu než šest měsíců. Dále autoři uvádějí, že konzumace ultrazpracovaných potravin s výskytem infekcí v této studii nesouviselo.

Z výsledků tedy vyplývá, že kojení, které trvá déle než šest měsíců, má ochranný vliv před infekcemi dýchacích cest. Jedná se sice o poměrně malou studii, ale již jsme vám představili i jiné studie, které došly ke stejným závěrům.

https://doi.org/10.1016/j.jped.2023.05.007

26.6.2023; Holmannová