Doba skladování, teplota a mateřské mléko

Rubriky:

Mateřské mléko je pro dítě tou nejlepší stravou během prvních měsíců života. Mnoho maminek mléko odstříkává a skladuje a je otázka, zda se zhoršuje kvalita takové mléka. V této studii autoři hodnotili, zda má skladování mléka při teplotě 4 ºC a -20 ºC po dobu 1, 2, 7, 14 a 21 dní. Autoři zjistili, že antioxidační aktivita (schopnost snižovat oxidační stres, který je nežádoucí) byla zachována až po dobu 14 dní při obou teplotách. Ke změnám, ke zvýšení prooxidačního profilu (nežádoucí jev), došlo až po 14 dnech, tj. byl zachycený při analýze mléka po 21 dnech od odstříkání. Během celého sledovaného období nedošlo ke změnám v koncentraci bílkovin, nebyly degradovány (rozloženy). Kvalita mateřského mléka s ohledem na jeho antioxidační kapacitu a obsah bílkovin je zachována minimálně 14 při skladování při teplotách 4 ºC a -20 ºC.

Holmannová; 10.10.2022

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08903344221126669