Dezinfekce používaná během těhotenství zvyšuje riziko astmatu a ekzémů u dětí

Rubriky:

S dezinfekčními prostředky se běžně pracuje ve zdravotnictví a během pandemie COVID-19 byly více využívány také v běžném životě. Autoři studie zjišťovali, zda existuje spojitost mezi používáním dezinfekce v těhotenství a zvýšeným rizikem alergií u dětí. Pracovali s daty 78 915 párů matka–dítě, které získali mezi lety 2011 až 2014.

Děti byly sledovány tři roky a sledoval se výskyt potravinových alergií, astmatu, ekzémů a používání dezinfekce v práci jejich matkami v době těhotenství. Děti matek, které používaly dezinfekci v práci každý den, měly výrazně vyšší riziko vzniku astmatu a ekzémů během dětství v porovnání s dětmi matek, které dezinfekci nepoužívaly. Nenašla se spojitost mezi používáním dezinfekce a potravinovými alergiemi. Výsledky studie tedy ukazují, že vystavení těhotných žen dezinfekci může být pro jejich děti zátěží.

Zdroj: Prenatal occupational disinfectant exposure and childhood allergies: the Japan Environment and Children’s study

4.04.2022 Holmannová