Délka kojení a kognitivní vývoj do adolescence

Rubriky:

Kojení má pro děti mnoho pozitiv. Dle studií podporuje nejen fyzický růst, celkové zdraví, ale také vývoj mozku, a tedy i jeho funkce. V této studii se autoři zaměřili na to, zda existuje spojitost mezi délkou kojení a kognitivními funkcemi dětí, které byly sledovány od dětství do 15 let. Jazykové dovednosti byly hodnoceny v 5, 7 a 9 letech u 8 642 dětí, neverbální inteligence v 7, 9 a 11 letech u 8 560 dětí a exekutivní funkce (řada kognitivních dovedností, plánování, iniciace, řazení atd.) v 15 letech u 6 213 dětí. Výsledky ukázaly, že delší doba kojení byla spojená s lepšími jazykovými dovednostmi a také lepšími výsledky v testech neverbální inteligence.

V posledním hodnoceném parametru, tj. exekutivních funkcích v 15 letech, nebyl rozdíl v tom, zda bylo dítě kojené delší dobu. Délka kojení má dle všeho vliv na jazykové dovednosti a neverbální inteligenci v dětství a časné adolescenci.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16837

15.5.2023; Holmannová