Chyby v dávkování tekutých léků

Rubriky:

Nedávná randomizovaná kontrolovaná studie ukázala, že rodiče často dělají chyby v dávkování léků dětem, pokud jsou v tekutém stavu, tedy ve formě sirupu aj. Autoři se snažili najít řešení tohoto závažného problému. Studie se účastnilo 2110 rodičů, kteří měli dítě mladší 8 let. Tito byli náhodně rozděleni do skupin a měli za úkol připravit správnou dávku léku pomocí daného „nástroje“. Měli odměřit 9 dávek různých velikostí. Ukázalo se, že cca 84 % udělalo minimálně v jedné dávce chybu. Více chyb bylo v případě, že k měření využívali kalíšky s ryskami, než pokud použili injekční stříkačku.  To se projevilo hlavně u menších dávek. Nejvíce chyb pak bylo při odměřování dávek na lžičku.

Je tedy patrné, že rodiče by měli více dbát na to, aby podávali dítěti správnou dávku léku, a to většinou nezajistí použitím lžíce či odměrného kalíšku. Nejlépe je odměřovat tekuté léky pomocí injekční stříkačky, které jsou k sehnání v každé lékárně.

Zdroj:

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/09/08/peds.2016-0357