Buňky v mateřském mléce

Rubriky:

Mateřské mléko krom živin a látek potřebných pro správný vývoj dítěte a obranu proti infekcím obsahuje také zdraví prospěšné bakterie (mikrobiotu) a buňky. Autoři zjišťovali, jaké buňky se v mléce nacházejí a jak se jejich počty mění během kojení. Do studie bylo zapojeno 40 matek a jejich dětí. Bylo odebráno kolostrum a zralé mléko. V mléce se nacházely kmenové buňky (vše podstatné o kmenových buňkách si můžete přečíst na stránkách kmenovky.cz) a imunitní buňky. Množství hematopoetických buněk (dávají vzniknout buňkám krve) bylo vyšší ve zralém mléce než v kolostru, u imunitních buněk to bylo naopak. Vyšší počet byl v kolostru. Buněk v mléce bylo také u matek dětí, které se narodily předčasně, v porovnání s dětmi narozenými v řádném termínu.

Autorům se podařilo prokázat, že mateřské mléko obsahuje také kmenové a imunitní buňky a jejich zastoupení se mění během doby kojení. Mléko je tedy víc než jen tekutina a potravina a žádná umělá výživa není zatím schopná dodat dítěti i buňky.

Zdroj: Characterization of Stem Cells and Immune Cells in Preterm and Term Mother’s Milk