Brzký začátek chození a skákání u batolat vede k silnějším kostem v dalších letech

Rubriky:

Dle nedávno zveřejněné studie mají děti, které začnou chodit dříve a více se pohybují kolem 18 měsíců věku, pevnější kosti v dalších letech, což je prevencí proti zlomeninám i osteoporóze.

Pohyb je totiž jistým typem stresu pro vyvíjející se kosti, které na to musí reagovat „zvětšením“ a zesílením. Za zesílením kostí stojí i zesílení svalů, ke kterému při pohybu dochází.  Jak bylo zmíněno, tento fakt není přínosem jen pro batolata, ale je patrný i u adolescentů.

Vědci analyzovali data 2327 dětí z dětské nemocnice od 90. let, tyto děti byly pravidelně sledovány. Zjišťovala se doba počátku chození, zda byla do 18 měsíců, u 17letých chlapců a dívek se pak sledovala velikost a tvar kyčelní a holenní kosti, mineralizace kostí (kostní denzitu) aj.

Výsledky vyšetření ukázaly, že 17letí, kteří začali chodit dříve, měli silnější a pevnější kosti, více to pak bylo patrné u chlapců.

Předešlá studie z roku 2014 ukázala, že děti, které začnou chodit před 15. měsícem, mají až o 40 % více kostní hmoty v holenní kosti než děti, které se v tomto věku ještě batolí.

Díky tomuto zjištění je možné již od batolete snižovat riziko vzniku osteoporózy  a zlomenin v dospělém věku.

Zdroj:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.2775/abstract;jsessionid=C04C79D77783C0600285A66245A7271A.f02t02