Antioxidanty v mateřském mléce ‒ čerstvé mléko, mléko v lednici a zmrazené

Rubriky:

Antioxidanty jsou velmi důležitou složkou mateřského mléka, snižují oxidační stres, který je „nebezpečný“ a poškozující. Mezi antioxidanty patří např. vitamíny, některé bílkoviny, včetně enzymů, polysacharidy atd. Ve studii byl určován celkový antioxidační status mateřského mléka. Vzorky byly buď čerstvé, z lednice (+4 °C) nebo zmrazené (−20 °C).  Nejvyšší antioxidační sílu má čerstvé mateřské mléko předčasně v termínu narozených dětí. Antioxidační výraznější pokles se objevuje u mléka v lednici po 72 hodinách skladování. V případě zmrazení mléka na 12 týdnů snižuje antioxidační sílu mléka o 50 % v porovnání a čerstvým mlékem. Klesá např. aktivita velmi důležitého enzymu glutation peroxidázy u mlék skladovaných v lednici a zmrazených. Z pokusů tedy vyplývá, že nejvhodnější je pro děti mléko čerstvé, popř. co nejkratší dobu skladované v lednici.

Zdroj: Total antioxidant status in fresh and stored human milk from mothers of term and preterm neonates