Antibakteriální účinky mateřského mléka

Rubriky: |

Mateřské mléko je nejen výživou pro dítě, ale také podporuje jeho zdraví, odolnost proti infekcím atd. V tomto textu autoři popisují oligosacharidy z mateřského mléka, které mají antimikrobiální účinky. Velmi častou infekcí u novorozenců je infekce streptokoky skupiny G (GBS). Tato bakterie může způsobit i infekci plodových obalů, způsobit předčasný porod i novorozeneckou sepsi… Oligosacharidy, které vědci izolovali z mateřského mléka, přidali ke kultuře vytvořené ze streptokoka. Streptokoky vystavené oligosacharidům mnohdy umíraly, došlo k zastavení růstu kolonie, tedy šíření infekce, a také se omezila tvorba biofilmu. Tedy jednolité nakupení bakterií různého druhu, které se vzájemně podporují v přežití. Ten, když vznikne, je infekci velmi těžké vyléčit. Autoři chtějí oligosacharidy zkoumat dále a uvažují i o možnosti, že by na jejich základě mohla být vytvořena i nová antibiotika.