Alergické astma matky a možnost souvisejícího zánětu v nervové soustavě plodu

Rubriky:

Poruchy autistického spektra patří mezi neurovývojová onemocnění, která narušují sociální a komunikační dovednosti a způsobují mnoho dalších obtíží. Počty dětí, které trpí poruchou autistického spektra, rostou. Proto je snaha zjistit příčinu. V této studii autoři na myším modelu zjistili, že na vině může být i alergické astma matky. V těle matky totiž probíhá zánět, který neovlivňuje jen její tělo, ale také vývoj plodu. Autoři vystavili těhotné myši spouštěči astmatu a sledovali změny v tkáni placenty a mozku plodů. V obou typech sledovaných tkání došlo ke změnám v koncentracích určitých buněčných působků. Obzvláště důležité je, že v mozkové tkáni plodů došlo k nárůstu koncentrace působků, které podporují vznik a udržení zánětu, např. interferon gamma, interleukin 1 alfa. To znamená, že v mozkové tkáni plodů došlo k poškozujícímu zánětu, který negativně ovlivní vývoj mozku a jeho funkcí. Zajímavé také bylo, že u samčích a samičích plodů byl zánět spojen s jinými působky, tj. typ zánětu se mírně lišil. Je možné, že k tomu dochází také u lidí, a je tedy důležité, aby měly nastávající maminky své astma pod kontrolou.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36009104/

30.8.2022; Holmannová