20α-hydroxycholesterol podporuje regeneraci poškození mozku

Rubriky:

 

U novorozenců, kteří se narodí předčasně, je poměrně časté poškození bílé hmoty mozkové. Je to dáno tím, že mozek není zcela vyvinut, může docházet ke krvácením do mozku atd. Pokud k tomu dojde, neexistuje možnost, jak tento stav zvrátit.

U dětí se však mozek stále vyvíjí a bylo by možné podpořit vlastní regenerační schopnost (aktivovat kmenové buňky v mozku), aby došlo k novotvorbě nervových buněk. Autory zajímalo, zda by s tím mohlo pomoci mateřské mléko, resp. jeho některé složky. Autoři provedli studii na myších (mnohé studie nelze bez předběžných výsledků na zvířatech provést v praxi). Novorozeným myšatům s poškozenou bílou hmotou mozkovou aplikovali 20α-hydroxycholesterol, , oxysterolz lidského mateřského mléka.

Následná vyšetření ukázala, že podání zlepšilo tvorbu oligodendrocytů (jednoho druhu nervových buněk), tj. oligodendrogenezi, došlo ke zlepšení myelinizace (tvorby obalů nervových vláken, které jsou nezbytné pro přenos vzruchů mezi nervovými buňkami) v oblasti kolem mozkových komor, a také se zlepšila motorika myšat (schopnost pohybu).

Výsledky naznačují, že 20α-hydroxycholesterol podporuje regeneraci mozkové tkáně novorozených zvířat a je možné, že by stejného efektu bylo dosaženo také u novorozenců, u kterých dojde k poškození mozku po porodu.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1934-5909(23)00255-2

14.8.2023; Holmannová