Mateřské mléko zvyšuje aktivitu imunitního systému

Rubriky:

Mateřské mléko je i přes pokusy firem vyrábějících umělou výživu stále naprosto jedinečné a nenahraditelné.  Mnohá testování vlivu mateřského mléka na dítě není možné testovat přímo. Jsou např. nutné opakované odběry krve, stále sledování, a to není možné realizovat u novorozenců. Proto se volí zvířecí model. V tomto případě autoři sledovali, jak mateřské mléko vs. komerční výživa zvyšuje imunitní odpověď u prasat, jejichž organismus je tomu lidskému velmi podobný. 26 selátek bylo krmeno lidským mateřským mlékem a 26 komerční výživou. Zvířata byla v té době také vakcinovaná, a to mělo vyvolat tvorbu protilátek proti tomu, proti čemu se očkovalo. Jednalo se o cholerový toxin a tetanový toxoid. Ukázalo se, že u selátek, která byla krmena mateřským mlékem, byla koncentrace protilátek po očkování 4x vyšší u cholery a 3 vyšší u tetanu než u těch s komerční kojeneckou výživou. Byla tedy lépe chráněná proti infekci.  Zvýšila se i produkce IgA, což je slizniční protilátka a také se navýšily počty T lymfocytů. Mateřské mléko pozitivně posílilo imunitní odpověď i díky tomu, že zlepšilo složení střevní mikroflóry. Testy na prasečím modelu ukázaly, že mateřské mléko má vhodnější složení než umělá výživa, posiluje imunitní odpověď na očkování, což je dáno také tím, že zlepšuje složení střevní mikroflóry. Lépe tedy chrání mláďata před infekcemi.

Zdroj: Human Breast-Milk Feeding EnhancestheHumoral and Cell-MediatedImmune Response in NeonatalPiglets